Termeni și condiții

Definiții

Site-ul www.amarant.ro, denumit în continuare "amarant.ro", este deținut și administrat de S.C. Diete Speciale S.R.L., denumită în continuare “Diete Speciale”, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 35205220, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/13640/2015, cu capital social în valoare de 200 lei și cu sediul în Șoseaua Mihai Bravu, nr. 130, bl. D23, sc. A, et. 2, apt. 5, Sector 2, București, România. Tel.: 0373.784.135; E-mail: contact@amarant.ro.

Navigarea pe site-ul amarant.ro urmată de Comandă echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.

amarant.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui Site, precum și Termenii și condițiile de folosire, fară nici un fel de notificare prealabilă.

În caz de divergență sau neînțelegeri între amarant.ro și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul Comenzii.

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

Conținut:

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor sau Clienților săi de către un angajat/colaborator Diete Speciale prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Diete Speciale, Utilizatorului sau Clientului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către Diete Speciale într-o anumită perioadă;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Diete Speciale are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Diete Speciale, sau alte date privilegiate ale acesteia.

Produse și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Diete Speciale, Clientului ca urmare a încheierii Contractului.

Utilizator: reprezintă persoana fizică sau juridică care are sau obține acces la Conținutul Site-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de către Diete Speciale (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Diete Speciale și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Client: persoană fizică sau juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

Comandă: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesării Site-ului de către un Client, prin care Clientul transmite Diete Speciale intenția sa de a achiziționa Produse și Servicii de pe Site. Rezervarea unui Produs accesând Site-ul nu reprezintă o Comandă.

Contract: reprezintă o Comandă confirmată de către Diete Speciale, prin care Diete Speciale este de acord să livreze Clientului Produse și Servicii, iar Clientul este de acord să efectueze plata acestora.

Site – domeniul amarant.ro și subdomeniile acestuia.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Produs și/sau Serviciu de către Diete Speciale Clientului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Diete Speciale, indiferent de modalitatea de livrare.

Utilizare abuzivă: reprezintă utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Diete Speciale.

Utilizatorii/Clienții acestui Site sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare următoare. 

Politica de vânzare online

Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.) nu reprezintă o obligatie contractuală din partea Diete Speciale, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Promoțiile/ofertele prezente pe Site sunt valabile într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Utilizator/Client.

Pentru motive justificate Diete Speciale își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Clientului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Clientului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Diete Speciale. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Clientul se poate adresa Diete Speciale, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

Prin lansarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Diete Speciale își derulează operațiunile pe Site.

Diete Speciale nu consideră în nici un moment o Comandă neconfirmată de către Diete Speciale ca având valoarea unui Contract.

Notificarea primită de către Client, imediat după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă confirmarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

Pentru motive justificate, Diete Speciale își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produse și/sau Servicii din Comandă. Dacă modificăm cantitatea de Produse și/sau Servicii din Comandă,  vom anunta Clientul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispoziția Diete Speciale la efectuarea Comenzii și vom returna suma achitată.

Contractul se consideră încheiat între Diete Speciale și Client în momentul primirii de către Client de la Diete Speciale, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de confirmare a Comenzii. Așadar, Contractul intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Diete Speciale.

Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Diete Speciale pe Site vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către furnizorii Diete Speciale, acolo unde este cazul.

Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului Site, aceste modificări devenind obligatorii și cu efect imediat pentru toți Utilizatorii/Clienții.

Cesionare și subcontractare

Diete Speciale poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Diete Speciale va fi întotdeauna responsabilă față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul, așa cum este definit, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Diete Speciale și a furnizorilor săi, acestora fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Folosirea fară acordul Diete Speciale a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. amarant.ro și logo-ul amarant.ro sunt mărci înregistrate ale Diete Speciale.

Diete Speciale poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit Conținut al Site-ului. Acest acord se aplică strict pentru Conținutul definit, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor Conținuturi, fără a putea utiliza alte Conținuturi ale Site-ului amarant.ro.

Utilizarea pe amarant.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. amarant.ro nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea Continutului Site-ului.

Exonerare de răspundere

Diete Speciale nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la amarant.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunator, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu, amarant.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. Diete Speciale nu este răspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Informațiile incluse pe amarant.ro, inclusiv descrierile produselor au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Diete Speciale le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Diete Speciale la adresa contact@amarant.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

Părerile exprimate în cuprinsul materialelor care sunt publicate în secțiunile blog și recenzii/comentarii sunt asumate în întregime de autorii respectivelor materiale și nu implică responsabilitea solidară a amarant.ro.

amarant.ro își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumparator cu un nivel mediu de pregătire).

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informatiilor, iar amarant.ro nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

Diete Speciale nu poate fi responsabilă pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Diete Speciale a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea  acestora.

Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul/Utilizatorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisa de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul/Utilizatorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

Limita accesului la site

Utilizatorii site-ului amarant.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legatură cu amarant.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. amarant.ro nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori/Clienți, se consideră că respectivul Utilizator/Client garantează originalitatea lor și acordă amarant.ro și asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe Site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Diete Speciale este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal, începând procedura de înregistrare cu numărul 27871 în 19.11.2015.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, Diete Speciale are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorul/Clientul le furnizează.

Scopul colectării datelor este: informarea Clienților privind situatia Contului lor, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea Produselor și Serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a  Produselor și Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului.

Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de Comandă Clientul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Diete Speciale, înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, începând procedura de înregistrare cu numărul 27871 în 19.11.2015, și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Diete Speciale, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către Diete Speciale, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fară a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, Clientul își dă acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către Diete Speciale atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din tară sau străinătate.

Prin citirea Termenilor și condițiilor Clientul ia la cunoștință faptul că îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la sediul Diete Speciale Clientul își poate exercita dreptul, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să i se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la sediul Diete Speciale Clientul își poate exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;
 • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

De asemenea, Diete Speciale poate furniza datele Clientului cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Produselor și Serviciilor noastre, asiguratori.

Informațiile Cumpăratorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Prelucrarea automată a datelor cu caracter non-personal (Cookies)

În unele cazuri, este posibil ca Diete Speciale să colecteze informații cu caracter non-personal despre Utilizatori/Clienți. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost făcută conexiunea la Site.

În timpul vizionării Site-ului, Diete Speciale va putea stoca anumite informații despre Utilizator/Client. Aceste informații vor fi sub forma unui fișier "Cookie" sau a unui fișier similar. Aceste fișiere "Cookies" ajută Flanco să construiască un Site sau publicitate care să răspundă cât mai bine intereselor și preferințelor Utilizatorilor/Clienților.

Cu cele mai multe browsere de internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier. Diete Speciale recomandă Utilizatorilor/Clienților să consulte instrucțiunile browser-ului sau fișierul de ajutor pentru a afla mai multe informații despre aceste funcții.

Citiți și Politica de utilizare a Cookie-urilor.

Inregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe Site-ul amarant.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. amarant.ro poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că Utilizatorul a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale, Utilizare abuzivă.

Comanda

Utilizatorl/Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în masura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Produs/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea Comenzii, implicit nici rezervarea automată a Produsului și/sau Serviciului.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare online, sunt corecte, complete și adevărate la data plasarii Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că Diete Speciale poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Diete Speciale, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

Diete Speciale poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a Tranzacției, în cazul plății online;
 • invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de către Diete Speciale, în cazul plătii online;
 • datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte.

În magazinul amarant.ro nu există comandă minimă. Se livrează orice produs, indiferent de valoarea lui, odată ce acesta a fost confirmat ca fiind disponibil pe stoc. Exceptie de la cele de mai sus o fac produsele L'Amande - desserts sans gluten care au regim special. Despre comenzile și livrarea produselor citiți aici L'Amande - desserts sans gluten.

Plata

Prețurile Produselor și Serviciilor afișate în cadrul Site-ului amarant.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă.

Diete Speciale va emite către Client o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia în vigoare. Diete Speciale nu este responsabilă și nu poate fi ținută răspunzatoare pentru furnizarea unor date incorecte, incomplete și/sau neadevărate la momentul creării Contului și la data plasării Comenzii de către Client/Utilizator.

Recomandăm Clienților/Utilizatorilor să verifice datele furnizate Diete Speciale în baza cărora se va emite factura aferentă Comenzilor.

Garanția

Toate Produsele beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi (cu exceptia produselor resigilate), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

Pentru o corectă comunicare a certificatului de garanție aferent Produsului din Comandă, Clientului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său.

Lipsa certificatului de garanție al Produsului trebuie semnalată în maxim 48 (patruzeci și opt) de ore de la recepția Produsului pe adresa de e-mail contact@amarant.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

Reclamațiile privind deficiențe ale Produsului și/sau Serviciilor achiziționate pot fi făcute accesând formularul de contact.

Clientul, are obligația să ia la cunoștință și să respecte prevederile cuprinse în certificatul de garanție, în caz contrar existând riscul de a pierde garanția Produsului.

Livrarea

Produsul va fi livrat Clientului în sistem de curierat door-to-door către Client. Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data confirmării Comenzii. În mod uzual, termenul de livrare nu va depăși 48 de ore.

Diete Speciale va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Diete Speciale va efectua livrarea Produselor și prestarea Serviciilor numai pe teritoriul României.

În cazul în care nu poate executa Contractul din cauză că Produsul nu este diponibil, Diete Speciale va informa Clientul despre această situație. Diete Speciale poate livra Clientului un Produs similar având același preț, în situația în care Produsul solicitat inițial nu este disponibil, numai după informarea și cu acordul Clientului.

Detaliile de livrare a Produselor și/sau Serviciilor incluzând, dar nelimitându-se la timpul necesar livrării, nu constituie o obligație contractuală din partea Diete Speciale, fară ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

Între înregistrarea Comenzii și preluarea acesteia de către Curier există un interval de 3-24 ore. Orice întârziere suplimentară va fi comunicată Clientului și se va agrea cu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depăși termenul maxim prevăzut mai sus. 

Transferul proprietății Produselor

În afară de cazul în care este agreat de către Diete Speciale și Client diferit, proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Clientului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de către curier).

Dreptul de retragere

Potivit legislației în vigoare, Clientul persoană fizică își poate exercita dreptul de retragere din Contract în termen de 14 (paisprezece) zile de la intrarea în posesie a Produselor.

În cazul în care Clientul persoană fizică solicită retragerea din Contract folosind formularul de contact în cadrul termenului legal, în cazul în care Comanda este achitată, Diete Speciale va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Diete Speciale de către Clientul persoană fizică asupra deciziei sale de retragere din Contract. 

Suma va fi returnată după cum urmează:

 • pentru Comenzile achitate cu card bancar -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
 • pentru Comenzile achitate cu OP sau ramburs -> prin virament bancar;

Diete Speciale va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Produselor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Produsele (se va lua data cea mai recentă).

Diete Speciale își rezervă dreptul de a diminua sumele rambursate Clientului persoană fizică cu valoarea care rezultă din manipularea Produselor, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, caracteristicilor și functionalității Produselor.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

 • contractele de prestări de servicii, dupa prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului persoană fizică și după ce acesta a confirmat că a luat cunostință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Diete Speciale sau furnizorilor săi;
 • furnizarea de Produse confecționate după specificațiile prezentate de Clientul persoană fizică sau personalizate în mod clar;
 • furnizarea de Produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid (exemple: alimente, suplimente alimentare, sucuri, batoane, fructe și legume, etc.);
 • furnizarea de Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de către Clientul persoană fizică;

  Politica de retur

  Clientul se obligă să notifice amarant.ro intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin e-mail la contact@amarant.ro sau prin telefon la numărul 0373.784.135 sau prin formularul de contact de pe site, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, amarant.ro poate refuza coletul. 

  Informatiile necesare care trebuie furnizate amarant.ro sunt următoarele:

  • data expedierii coletului;
  • numărul Comenzii;
  • suma de returnat;
  • modalitatea de plată dorită (datele contului bancar sau voucher de cumpăraturi echivalent cu suma produselor returnate).

  În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului, în ambalajul original, cu etichetele intacte și împreună cu toate documentele care l-au însoțit (factură, certificat de garanție etc.). Produsele returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire: fară defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondența cu amarant.ro). 

  În conformitate cu legea în vigoare, amarant.ro își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada (perisabile) ori deteriora rapid, cum ar fi produse cosmetice desigilate sau produse alimentare. Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set, incluzând aici și coșuri cum ar fi cele de sărbători create de Diete Speciale.

  În cazul în care o comandă la care s-a oferit produs cadou este returnată integral, clientul este obligat să returneze și produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată și nedesigilată. 

  Promoții, reduceri sau concursuri

  În unele perioade - la discreția Diete Speciale - se pot organiza promoții la unele produse, concursuri cu premii sau oferte de reduceri de preț sau transport gratuit pentru comenzi ce depășesc o anumită sumă stabilită de Diete Speciale. La momentul respectiv, acestea vor face obiectul unor termeni şi condiţii sau regulamente de organizare - adiţionale acestor Termeni și condiții - care vor fi afișate separat pe Site.

  Shopify

  Magazinul online al Diete Speciale este găzduit de Shopify Inc. Această companie oferă platforma online de comerț electronic care permite Diete Speciale să comercializeze Produsele și Serviciile către Utilizatori/Clienți. 

  Datele Utilizatorilor/Clienților sunt stocate prin bazele de date și aplicația Shopify în general pe un server securizat aflat în spatele unui firewall.

  Atunci când este aleasă o modalitate de plată directă pentru cumpărături, Shopify stochează datele cardului bancar, criptând aceste date conform standardelor aplicabile domeniului plăților bancare, PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Aceste date sunt stocate doar atât cât este necesar pentru a finaliza Tranzacția aferentă Contractului. După finalizarea Tranzacției, datele sunt șterse. Toate informațiile legate de cardul de credit sunt criptate folosind tehnologie SSL și stocate cu ajutorul unui algoritm AES-256.

  Toate plățile directe aderă standardelor fixate de PCI-DSS așa cum sunt administrate de PCI Security Standards Council, care reprezintă un efort comun al unor companii ca Visa, MasterCard, American Express, etc. Cerințele PCI-DSS ajută la asigurarea unui mod securizat de manipulare al informațiilor legate de cărțile de credit prin magazinul online operat de Diete Speciale și partenerii săi prin amarant.ro. Astfel, urmând bunele practici ale industriei, Diete Speciale se asigură că informațiile personale nu sunt pierdute, folosite în mod greșit, accesate, divulgate, accesate sau distruse.

  Pentru mai multe informații, Termenii și condițiile Shopify sunt disponibile la https://www.shopify.com/legal/terms precum și Politica de confidențialitate Shopify https://www.shopify.com/legal/privacy.

  Forța majoră

  Niciuna din părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fară ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

  Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă

  Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Diete Speciale și Utilizatori/Clienți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.

  Frauda

  Crearea de conturi multiple folosind adrese generate automat și care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsura să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul Site-ului amarant.ro își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

  Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clientilor amarant.ro, alterarea conținutului Site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor amarant.ro, deturnarea conținutului livrărilor către terți, etc.) vor fi pedepsite conform legii penale.

  Dispoziții finale

  Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

  Actualizat la data de 30.11.2015